شرکت توسعه قوای محرکه دینا

شرکت توسعه قوای محرکه دینا

شرکت توسعه قوای محرکه دینا برای پاسخ به بخشی از نیاز کشور در زمینه طراحی، توسعه و تامین قوای محرکه و صنایع وابسته به آن و با تکیه بر تجارب کارشناسان و مدیران این حوزه از صنعت در سال 1389 بصورت یک شرکت خصوصی (سهامی خاص) تاسیس شد. عمده سهام شرکت توسعه قوای محرکه دینا متعلق به شرکت تعاونی مادر تخصصی (هلدینگ)بهپویش سمند آریا (بسا) می باشد که با هدف تلفیق دانش و تکنولوژی و سرمایه بخش خصوصی در سال 1387 تاسیس شده است.

محور اصلی فعالیتهای شرکت به شرح ذیل می باشد:
- طراحی و ساخت تجهیزات و سامانه های آزمون قوای محرکه , قطعات و مجموعه های وابسته به آن
- ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری در زمینه توسعه، آزمون و تحلیل قوای محرکه خودرویی و غیر خودرویی و مجموعه های وابسته به آن
- طراحی، توسعه و تامین قوای محرکه و قطعات مرتبط به آن
- آموزش در زمینه تعمیرات اساسی قوای محرکه شامل موتور و گیربکس های خودرویی و غیر خودرویی
موسسان این شرکت بیش از یک دهه در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی، طراحی، آزمون و راه اندازی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با موضوع قوای محرکه خودرویی و غیرخودرویی تجربه دارند.

جستجو